نسيه و وجه دستي داده مي شود، حتي به جنابعالي به قدر قوه

روي تابلوي بالاي دخل مغازه اش نوشته شده بود: نسيه و وجه دستي داده مي شود، حتي به جنابعالي به قدر قوه.

 

دربازار تهران، بازار بين الحرمين جنب مسجد جامع (اولين مسجد شهر تهران) غذاخوري و غذاپزي حاج مرشد چلويي که هنوز هم فعال است.

 

....مرحوم مرشد در جلوي آشپزخانه اي که ايستاده بود، گفته بود کساني که مي خواهند غذا بيرون ببرند، هدايت کنيد تا از نزد او بگذرند چون بيشتر کساني که غذا بيرون مي بردند، بچه ها و نوجواناني بودند که براي کارفرمايان وصاحبان مغازه هاي بازار غذا مي گرفتند و مي بردند و خودشان از آن غذا محروم بودند. مرحوم مرشد کودکي که با ظرف غذا در دست، نزد او مي آمد قدر پلوي زعفراني روي باديه او مي ريخت و ظرف را کامل مي کرد و بعد تکه کباب يا لقمه گوشت يا اگر تمام شده بود، ته ديگي زعفراني داخل روغن مي کرد و دهان آن پسربچه يا نوجوان مي گذاشت.

و همين طور فقيران و مسکينان صفي داشتند که از داخل راهرو شروع مي شد و به اول سالن مغازه ختم مي گشت. افراد فقيري که معمولاً عائله مند بودند و بعضي مورد شناسايي مرحوم مرشد قرار داشتند، هر روز مي آمدند و به نسبت تعداد عائله خود غذاي رايگان و خرجي مي ‌گرفتند.

وي عبد مخلص خداوند سبحان ، عارف حکيم مرحوم حاج ميرزا احمد عابد نهاوندي معروف به« مرشد چلويي» و متخلص به (ساعي)،بهترين کاسب قرن است..

کسي که به افق نبوت و ولايت دسترسي پيدا کرده و معلوم است که در دنيا چه رفتاري خواهد داشت

حاج مرشد از عزيزترين و نزديك ترين دوستان شيخ رجبعلي خياط نيز بوده است

نقل است از وي:

سالها قبل در سنين جواني تازه به تهران آمده بودم فقيري را ديدم که از گرسنگي هيچ جايي نداشت و صدايش درنمي آمد من هم که فقط يک سکه تمام دارايي ام بود به فقير دادم و او براي خود غذا خريد آن سکه سر نخي براي پيشرف هاي معنويم بود...

اين شعر از آن مرحوم است :

کو آن کسي که کار براي خدا کند؟

بر جاي بي‌وفايي مردم وفا کند

هرچند خلق، سنگ ملامت بر او زنند

بر جاي سنگ، نيمه شبها دعا کند

کتاب بهترين کاسب قرن خاطرات مرحوم حاج مرشد چلويي

 

اشعار سوخته

يک روز در مغازه جناب مرشد، آتش‌سوزي رخ مي‌دهد؛ به طوري که اغلب اثاثيه داخل دکّان در آتش مي‌سوزد همچنين ديوان اشعار مرشد نيز در کشوي ميز مي سوزد باقيمانده اشعار جناب مرشد که در ديوان سوخته گردآوري و چاپ شده است شامل: مراثي اهل بيت(ع)، تضمينات، غزليات، مخمسات، مسدسات، قطعات، مثنويات، ترکيب‌بند، ترجيعات، تک‌بيتي‌ها، تجميع و تتميم است.

مراثي اهل بيت(ع) از سوزناک‌ترين مرثيه‌هاست که عمق دل خواننده را مي‌سوزاند. مثل

من غم مهر حسين(ع) با شير از مادر گرفتم         روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم

  جناب مرشد در۲۵ شهريور ماه سال ۱۳۵۷ هجري شمسي در تهران وفات يافت.

مزار مرحوم حاج مرشد، درجنب ابن بابويه تهران داخل مسجد ماشاء الله قرار دارد، در ضلع شمالي مسجد که بالاي سنگ قبر آن مرحوم است يک بيت شعر از اشعار وي روي سنگ عمودي بالاي قبر نوشته شده است و آن بيت اين است:

 همچو ساعي از دو عالم در گذر         تا شوي از آفرينش با خبر