یا رفیق من لا رفیق له


 اى دوست آنکس که دوستى ندارد
اى طبیب آن کس که طبیبى ندارد
اى پاسخ ده آن کس که پاسخ ده ندارد
اى یار دلسوز آن کس که دلسوزى ندارد
اى رفیق آن کس که رفیق ندارد
اى فریادرس آن کس که فریادرسى ندارد
اى راهنماى آنکه راهنمایى ندارد
اى مونس آنکس که مونسى ندارد
اى ترحم کننده آن کس که ترحم کننده اى ندارد
اى همدم آن کس که همدمى ندارد...


خدایا!

به یأس بگو رهایمان کند، به خستگی بگو که دست از سرمان بردارد وبه شیطان بگو که ما از آن توایم، امید نبندد.

دیدگاه‌ها  

 
+8 #1 خسته 1392-10-23 12:15
فدای همه مهربونیات خدا!!!
نقل قول کردن