بعد از ماه ها دوباره مرا فراخوانده اند

سلام بر محببن عزیز

نمیدانم به کدامین گناه توفیق حظور در جمع محبان را نداشتم. گناهی که مرا لایق محب فاطمه سلام الله نمیداند. همه امیدم این بود که در روز جزا مرا به نام محب فاطمه از صف دوزخیان بیرون کشند و امانم دهند. همه امیدم این بود که در محشر، بانوی دوعالم به حرمت دستان بریده عباس محبین خود را جدا کندو بدون سوال و جواب از پل صراط عبور دهد، که اگر کار بر حساب و کتاب کشد، جز رسوایی و بی آبرویی ثمری ندارد. هر چه رشته بودیم پنبه شد. بانو مرا لایق محب بودن خود ندانست و توفیق حظور زیر بیرق خویش را از من سلب کرد.

اما دوستان دوباره بارقه امید کورسوزده است و حضرت به برکت رسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، ابا عبدالله الحسین فرصتی دوباره داده است تا به جبران مافات بپردازیم و از این سفره پر تنعم خوشه ای برچینیم، و بلکه این بار آدم شویم و لایق محب بودن.

لذا از تمامی عزیزان و محبان دعوت میشود در این مجلس حظور به هم رسانند.
 
زمان: پنجشنبه اول آبان ماه پس از نماز مغرب و عشاء
مکان: نارمک خیابان شهید ارشی بین سهیلیان و غیاب پور پلاک 58 واحد 2 منزل برادر صابری